Záhrady

Venujeme sa záhradnej architektúre

Najčastejšie riešime tieto projekty:

 • Návrh záhrad pri rodinných domoch.
 • Návrh terás a balkónov.
 • Krajinno-architektonický návrh verejných priestranstiev.
 • Revitalizácia staršej záhrady.
 • Návrh časti záhrady.

Kde pôsobíme

Návrhy záhradnej architektúry riešime v rámci celého Slovenska, aj v pohraničnej oblasti Rakúska. Po dohode aj ďalej.

Ako tvoríme záhrady

Tak ako ku kvetom, aj k záhradám pristupujeme citlivo a s rešpektom k prírode a urbanizovanému okoliu pozemku.

Okrem osobného rozhovoru s majiteľmi je pre nás dôležité riešené územie spoznať. Pozrieť si jeho náväznosti na okolie a výhľady z pozemku či na pozemok. Zoznámiť sa s architektúrou stavieb na pozemku, aj v okolí a s použitými stavebnými materiálmi.

Potom sa môže začať tvorivý proces navrhovania, počas ktorého sme s klientami v kontakte a návrh priebežne konzultujeme.

Riešime záhrady v rôznom stupni rozvoja – nové, kde začíname návrhom terénu až po finálny návrh, ale aj staršie, kde navrhujeme dosadby do odrastených záhonov, v ktorých sa rokmi stratila trvalková a pôdopokryvná etáž. Poprípade starším záhradám v rámci revitalizácie navrhujeme aj novú celkovú koncepciu.

Vždy sa snažíme na pozemku ponechať čo najviac jestvujúcich drevín – jednak kvôli rešpektu k nim, a tiež preto, že tvoria atmosféru. Zároveň dodávajú záhrade príjemnú mierku, kedy je človek hneď skrytý pod korunami stromov a vysokých krov a nemusí roky čakať, kým rastliny vyrastú.

Pracujeme s rastlinami, ktoré sú typické pre naše zemepisné šírky a hodia sa do konkrétneho návrhu.

Konzultácie prebiehajú na pozemku, prípadne na inom mieste alebo aj na diaľku telefonicky, mailom či skypom.

Ako postupujeme:

 • Predbežná cenová ponuka.
 • Osobná obhliadka a následné potvrdenie predbežnej ponuky.
 • 1. konzultácia návrhu.
 • 2. konzultácia návrhu.
 • Odovzdanie projektu s cenovou ponukou na realizáciu.

Čo obsahuje komplexný projekt návrhu záhrady pri rodinnom dome:

 1. Výkres celkového návrhu – kompozícia.
 2. 3D vizualizácie.
 3. Návrh výšok terénu (ak si to terén vyžaduje).
 4. Vytyčovací výkres plôch.
 5. Výkres s názvami rastlín.
 6. Detail mikropriestoru alebo navrhovaného prvku.
 7. Osadzovací výkres s bilanciami rastlinného materiálu.
 8. Vytyčovací výkres rastlín.
 9. Návrh osvetlenia.
 10. Výkaz plôch a materiálov.
 11. Cenová ponuka na realizáciu.

Napíšte nám:

Záhrada s čerešňou

Pre prevýšenie 2,5m sme záhradu rozdelili na dve časti, kde v spodnej je len parkovacie miesto a drevník. A hlavná záhrada so starou čerešňou je na skok od terasy.

 

Vidiecka záhrada

Okrem rekonštruovaného vidieckeho domu sa na záhrade nachádza stará šopa adaptovaná na pracovňu, a tiež stará hospodárska budova, z ktorej vznikol altánok. Záhradou sa vinie suchý oporný múrik, ktorým sme prekonali terénne nerovnosti.

 

Záhrada so zákutiami

Ako stavebný materiál tu hrá hlavnú úlohu tehla a drevené trámy. Tie sa prelínajú celou záhradou a prepájajú tak jej jednotlivé zákutia.

 

Záhrada s lúkou

Táto záhrada je otvorená do voľnej krajiny. Zachovali sme veľký počet pôvodných vzrastlých drevín a vytvorili medzi nimi plochy s lúkami. Tesne pri víkendovom dome je terasa s koseným trávnikom a umeleckým dielom. O niečo ďalej je veľký altánok.

 

Mestská záhrada

Záhrada pri modernom rodinnom dome s atypickým pozemkom a architektúrou. Súčasťou záhrady je garáž so zelenou strechou, kde je skrytý altánok.

 

Terasa v meste

Cieľom bolo vytvoriť zelenú oázu v strede mesta. A popri tom ponechať dostatočný priestor pre pohodlný život mladej štvorčlennej rodiny.

 

Malá mestská záhrada

Záhradka v radovej výstavbe, ktorú sme sa snažili opticky predĺžiť, ale súčasne aj rozšíriť. Okrem terasy tesne pri dome sa majitelia tešia aj zo zadnej terasy na grilovanie.