Záhrady

Venujeme sa krajinnej a záhradnej architektúre

Najčastejšie riešime tieto projekty:

 • Návrh záhrad pri rodinných domoch.
 • Revitalizácia staršej záhrady (dosadby alebo úplná zmena koncepcie záhrady).
 • Krajinno-architektonický návrh verejných priestorov.
 • Návrh strešnej záhrady.
 • Návrh terás a balkónov.
 • Návrh časti záhrady.

Kde pôsobíme

Pracujeme v rámci celého Slovenska, aj v pohraničnej oblasti Rakúska. Po dohode aj ďalej.

Ing. Lenka Hlubinová Vargová
Krajinný a záhradný architekt

Vyštudovala krajinnú a záhradnú architektúru na Fakulte architektúry v Bratislave. V roku 2010 spoluzaložila Ateliér Papaver, kde sa okrem záhradnej architektúry venuje aj floristike a kvetinovým workshopom pre verejnosť. Vo svojej tvorbe necháva vyznieť prirodzenosť a uvoľnenosť prírody. Sú jej blízke rozkvitnuté trvalkové záhony, patina a tradičné materiály používané v exteriéri, ako sú drevo či kameň. Pri navrhovaní dbá na to, aby sa záhrada počas roka menila a súznila so životným štýlom, architektúrou priľahlej stavby a denným programom jej majiteľov.

Ako pristupujeme k tvorbe

Tak ako k práci s kvetmi, aj k záhradnej tvorbe pristupujeme citlivo, a s rešpektom k prírode a urbanizovanému okoliu pozemku. Okrem osobného rozhovoru s investorom je pre nás dôležité riešené územie bližšie spoznať. Pozrieť si jeho náväznosti na okolie a výhľady z pozemku či na pozemok. Zoznámiť sa s architektúrou stavieb na pozemku aj v okolí a s použitými stavebnými materiálmi.

To je podstatné najmä preto, aby sme dokázali záhradu plynulo prepojiť s jej okolím a interiérom prislúchajúcich budov. Po tejto dôkladnej analýze, ktorej súčasťou je aj definovanie problémov, ktoré treba na pozemku vyriešiť, sa môže začať tvorivý proces navrhovania, počas ktorého sme s investorom v kontakte a návrh priebežne konzultujeme. Konzultácie prebiehajú na pozemku, prípadne na inom mieste, ale aj na diaľku – telefonicky, mailom či skypom.

Pracujeme s rastlinami, ktoré sú typické pre naše zemepisné šírky a hodia sa do konkrétneho návrhu. Typické sú pre nás uvoľnené koruny stromov a kríkov, premenlivé počas roka. Pretože práve premenlivosť považujeme za najväčšiu výhodu exteriéru. Vždy je iné svetlo, iné zvuky, iná teplota, iná vôňa alebo ročné obdobie.

Riešime záhrady v rôznom stupni rozvoja – nové, kde začíname návrhom terénu až po finálny návrh, ale aj staršie, kde navrhujeme dosadby do odrastených záhonov, v ktorých sa rokmi stratila trvalková a pôdopokryvná etáž. Poprípade starším záhradám v rámci revitalizácie navrhujeme aj novú celkovú koncepciu.

Vždy sa snažíme na pozemku ponechať čo najviac jestvujúcich drevín – jednak kvôli rešpektu k nim, a tiež preto, že tvoria atmosféru. Zároveň dodávajú záhrade príjemnú mierku, kedy je človek hneď skrytý pod korunami stromov a vysokých krov a nemusí roky čakať, kým rastliny vyrastú.

Štandartný postup práce

(pri zložitejších alebo veľkých projektoch je počet konzultácií väčší):

 • Predbežná cenová ponuka na projekčné služby.
 • Osobná obhliadka a následné potvrdenie predbežnej ponuky.
 • 1. konzultácia návrhu.
 • 2. konzultácia návrhu.
 • Odovzdanie projektu.
 • Cenová ponuka na realizáciu.
 • Pravidelný autorský dozor počas realizácie (veľmi dôležité pre správne vyhotovenie detailov a výber materiálov).

Čo obsahuje bežný projekt návrhu záhrady pri rodinnom dome

(počet a druh výkresov sa môže meniť v závislosti od projektu)

 1. Navrhovaná kompozícia.
 2. 3D vizualizácie.
 3. Terénne úpravy (pôdorys, rezy).
 4. Vytyčovací výkres plôch (spevnených aj nespevnených).
 5. Výkres s názvami rastlín.
 6. Detail mikropriestoru a navrhovaných prvkov.
 7. Osadzovací výkres.
 8. Vytyčovací výkres rastlín.
 9. Osvetlenie.
 10. Podklad pre závlahu
 11. Výkaz plôch a materiálov, bilancie rasltinného materiálu.
 12. Cenová ponuka na realizáciu.

Ukážky prác:

Binárium – strešná záhrada
Lokalita: Bratislava, Staré grunty
Dvor kultúrneho domu Gáň
Lokalita: Obec Gáň

Dvor Domu Albrechtovcov
Lokalita: Kapitulská, Bratislava
Firemná terasa – Binárium
Lokalita: Bratislava, Staré grunty
Záhrada s čerešňou
Lokalita: Záhorská Bystrica
Vidiecka záhrada
Lokalita: Záhorská Bystrica
Záhrada bez hraníc
Lokalita: Latkovce pri Bánovciach nad Bebravou
Mestská záhrada
Lokalita: Záhorská Ves
Revitalizácia staršej záhrady
Lokalita: Malé Dvorníky
Mestská terasa
Lokalita: Trnava
Úzka terasa pre relax a výhľad z interiéru
Lokalita: Bratislava
Moderná záhrada na vidieku
Lokalita: Studienka

Záhrada s gabiónmi
Lokalita: Košice