Krajinná a záhradná architektúra

Venujeme sa krajinnej a záhradnej architektúre

Tak ako k práci s kvetmi, aj k záhradnej tvorbe pristupujeme citlivo, a s rešpektom k prírode a urbanizovanému okoliu pozemku. Okrem osobného rozhovoru s investorom je pre nás dôležité riešené územie bližšie spoznať. Pozrieť si jeho náväznosti na okolie a výhľady z pozemku či na pozemok. Zoznámiť sa s architektúrou stavieb na pozemku aj v okolí a s použitými stavebnými materiálmi.

Lenka Hlubinová Vargová

Ing. Lenka Hlubinová Vargová

Krajinný a záhradný architekt

Vyštudovala krajinnú a záhradnú architektúru na Fakulte architektúry v Bratislave. V roku 2010 spoluzaložila Ateliér Papaver, kde sa okrem záhradnej architektúry venuje aj floristike a kvetinovým workshopom pre verejnosť. Vo svojej tvorbe necháva vyznieť prirodzenosť a uvoľnenosť prírody. Sú jej blízke rozkvitnuté trvalkové záhony, patina a tradičné materiály používané v exteriéri, ako sú drevo či kameň. Pri navrhovaní dbá na to, aby sa záhrada počas roka menila a súznila so životným štýlom, architektúrou priľahlej stavby a denným programom jej majiteľov.

Ako pristupujeme k tvorbe

Pracujeme s rastlinami, ktoré sú typické pre naše zemepisné šírky a hodia sa do konkrétneho návrhu. Typické sú pre nás uvoľnené koruny stromov a kríkov, premenlivé počas roka. Pretože práve premenlivosť považujeme za najväčšiu výhodu exteriéru. Vždy je iné svetlo, iné zvuky, iná teplota, iná vôňa alebo ročné obdobie.

Riešime záhrady v rôznom stupni rozvoja – nové, kde začíname návrhom terénu až po finálny návrh, ale aj staršie, kde navrhujeme dosadby do odrastených záhonov, v ktorých sa rokmi stratila trvalková a pôdopokryvná etáž. Poprípade starším záhradám v rámci revitalizácie navrhujeme aj novú celkovú koncepciu.

Vždy sa snažíme na pozemku ponechať čo najviac jestvujúcich drevín – jednak kvôli rešpektu k nim, a tiež preto, že tvoria atmosféru. Zároveň dodávajú záhrade príjemnú mierku, kedy je človek hneď skrytý pod korunami stromov a vysokých krov a nemusí roky čakať, kým rastliny vyrastú.

Ukážky prác

Zeleň areálu Bistric Restaurant & Car Wash
Lokalita: Záhorská Bystrica
Korporátna zeleň administratívnej budovy T67
Lokalita: Bratislava
Revitalizácia záhrady historického Domu Albrechtovcov
Lokalita: Kapitulská, Bratislava
Binárium – strešná záhrada
Lokalita: Bratislava, Staré grunty
Parčík pri kultúrnom dome
Lokalita: Obec Gáň
Rekonštrukcia areálu firmy Reprogas
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom

Predzáhradka v bytovom dome
Lokalita: Záhorská Bystrica
Firemná terasa – Binárium
Lokalita: Bratislava, Staré grunty