Dvor kultúrneho domu Gáň

Lokalita: Gáň 25, obec Gáň
Rozloha: 2782m2
Termín projekcie: marec 2018
Termín realizácie: september- november 2018
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt, autorský dozor

Stručný popis:
Dvor kultúrneho domu sa nachádza uprostred obce Gáň. Cieľom projektu bolo pretvoriť zanedbanú obecnú plochu na plnohodnotne využívaný priestor a to nielen počas obecných akcií, ale aj v bežný deň. Okrem zokruhovaného mlatového chodníka a lavičiek, je súčasťou návrhu aj obecné ohnisko či kolky. Veľký trávnik slúži aj na rozloženie pódia počas akcií a detské ihrisko často využívajú najmenší obyvatelia.

Spolupráca s Ing. Anna Kvasniaková.