Binárium – strešná záhrada

Lokalita: Bratislava, Staré grunty
Rozloha: 175.58m2
Projekcia: máj 2016
Realizácia: jún-august 2016
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt

Stručný popis

Strešná záhrada na 2. N.P. objektu Binária sa nachádza hneď pri hlavnom vstupe. Cieľom projektu bolo vytvoriť zelenú oddychovú plochu, ktorá by bola prístupná nielen pre firmy sídliace v budove, ale aj zákazníkov priľahlej reštaurácie a tiež verejnosť. Súčasťou záhrady je mobiliár pre krátke posedenie počas pracovnej pauzy, ktorého dizajn harmonizuje s celkovou ideou návrhu.

Spolupráca s Ing. arch. Marek Rudohradský, Ing. Barbora Hakárová.