Revitalizácia záhrady historického Domu Albrechtovcov

Lokalita: Kapitulská 1, Bratislava
Rozloha: 354.50m2
Termín projekcie: máj 2019
Termín realizácie: júl- august 2019
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt, autorský dozor

Stručný popis

Dom Albrechtovcov na Kapitulskej ulici – pôvodne kanonický dom, sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii v najstaršej časti historického jadra Bratislavy. Cieľom projektu bolo atraktívne a multifunkčné stvárnenie dvora (koncerty, divadelné predstavenia, premietanie, kaviareň) bez vizuálneho potlačenia historickej architektúry.

Spolupráca s Ing. Nikol Szabová, Bc. Ivan Kanich