Vidiecka záhrada

Lokalita: Záhorská Bystrica
Rozloha: 370m2
Projekcia: jún 2017
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt

Stručný popis

Okrem rekonštruovaného vidieckeho domu sa na záhrade nachádza stará šopa adaptovaná na pracovňu. Tiež stará hospodárska budova, z ktorej vznikol altánok. Priestorom sa vinie suchý oporný múrik, ktorý okrem toho, že rieši rozdiely v teréne, je aj dizajnovým prvkom. Pomocou múrika vznikli dve trávnaté plochy. Jedna vyššie, tesne pri dome a druhá nižšie s veľkou čerešňou, altánkom a vyvýšenými záhonmi. Tesne pri dome vznikla drevená terasa obkolesená múrmi, čo ju robí veľmi útulnou.

Spolupráca s Ing. Anna Kvasniaková.