Záhrada bez hraníc

Lokalita: Latkovce pri Bánovciach nad Bebravou
Rozloha: 4490m2
Projekcia: december 2017
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt

Stručný popis

Veľká záhrada s výhľadom na okolitú krajinu si vyžadovala skôr voľno-krajinársky prístup k tvorbe. Bolo potrebné pracovať s výhľadmi do krajiny, priehľadmi v rámci pozemku, ale súčasne aj zabezpečiť súkromie. Rekreačný domček je kvôli prípadnému ruchu z cesty, situovaný skôr v prvej tretine dĺžky pozemku. O vizuálnu a hlukovú bariéru sa stará hustý kríkový porast medzi cestou a domčekom. Tesne pri domčeku vznikla terasa s malým kruhovým upravovaným trávnikom. Všetky ostatné trávnaté plochy sú lúčneho charakteru. O niečo ďalej je záhradný domček a kruhový altán. Veľký rozmer záhrady dovoľoval použitie veľkých stromov, na ktoré je upútaný pohľad napríklad pomocou kruhovej lavičky okolo kmeňa. Silný dôraz bol kladený na rastlinné zloženie, ktoré je rovnaké, ako v okolitej voľnej krajine, čím bola zabezbečená kontinuita a pocit, že záhrada nemá hranice.

Spolupráca s Ing. Anna Kvasniaková.