Mestská záhrada

Lokalita: Záhorská Ves
Rozloha: 580m2
Projekcia: jún 2017
Realizácia: september 2017
Rozsah vykonaných prác: Ideová štúdia, realizačný projekt

Stručný popis

Mestská záhrada prislúcha k modernej architektúre. Súčasťou je garáž s altánom, ktoré sú pod zelenou strechou. Navrhované sú tri terasy rôznej veľkosti a využitia. Pri hlavnom vstupe je viacúčelová krytá terasa. Malá terasa pri bočnom vchode je pre rýchlu kávu. Najčastejšie využívaná je terasa z kuchyne, kde sú situované aj kuchynské bylinky či zelenina vo vyvýšených záhonoch. V blízkosti je záhradný domček s drevníkom. Centrálny trávnik je prerušený kamenným chodníkom popri vyšších kroch. Nechýba ani listnatý solitér v trávniku, ktorý svojou veľkosťou konkuruje objektu rodinného domu a zlepšuje mikroklímu na pozemku. Vedľa rodinného domu sa nájdu ovocné kry.

Spolupráca s Ing. Anna Kvasniaková.