Zeleň areálu Bistric Restaurant & Car Wash

Lokalita: Záhorská Bystrica
Celková plocha zelene: 1232,92 m2
Termín projekcie: apríl 2022 – júl 2022, november 2022
Termín realizácie: august 2022 – apríl 2023
Rozsah vykonaných prác: návrh exteriéru, projekt, autorský dozor

Stručný popis

Návrh rieši tvar a úpravu spevnených plôch a najmä plôch zelene v celom areáli. Najväčšia pozornosť bola sústredená na tesné okolie reštaurácie, kde vznikla relaxačná zóna. V nej sa kladie veľký dôraz na premenlivosť výsadby počas roka, pretože taká je aj gastronómia reštaurácie. V priestore sa nájde menšia a väčšia terasa, nenápadné detské ihrisko v podobe mikáda aj chill-out zóna, ktorá je rozšírením terasy počas väčších akcií.

Z materiálov v areáli dominuje korténová oceľ, z ktorej sú vyrobené vyvýšené záhony aj vodný kanál tečúci terasou. Súčasťou areálu je aj úžitková záhrada so skleníkom, vyvýšenými záhonmi a záhradným domčekom, ktoré aktívne využíva reštaurácia.

Spolupráca s Ing. Lucia Červeňová