Rekonštrukcia areálu firmy Reprogas

Lokalita: Nové Mesto nad Váhom
Termín projekcie: november 2023 – jún 2024
Termín realizácie: jeseň 2024, realizácia rozfázovaná na etapy
Rozsah vykonaných prác: návrh, krajinno-architektonická štúdia, aktuálne RPD

Stručný popis

Nový areál firmy Reprogas má ambíciu stať sa modernou priemyselnou zónou s oddychovo-relaxačnou časťou. Najväčšia pozornosť v návrhu je sústredená na centrálnu oddychovú zónu, ktorá bude srdcom celého areálu. Táto zóna bude ako poloverejný priestor slúžiť nie len jednej z budov areálu, ale viacerým súčasne. Dizajn návrhu sa odvoláva na súčasnú aj plánovanú architektúru objektov v areáli, ale namiesto toho, aby ju tvarovo kopíroval, ju zmäkčuje, dáva priestoru ľudskú mierku a pocit útulna. Kruhové tvary sú inšpirované aj náplňou práce firmy Reprogas – zaoberá sa kladením inžinierskych sietí, ktoré majú kruhový prierez. Návrh pracuje nielen s drevinovou, ale aj s bylinnou etážou rastlinstva. V okolí pergol sú navrhnuté záhony s dôrazom na kvitnutie.

Spolupráca s Ing. Lucia Červeňová