Všetko pripravujeme. Budú nové témy kvetinových škôl a aj viac termínov, aby sa už nestávalo, že sa na niekoho neujde 🙂

Témy a termíny zverejníme začiatkom februára 2017. Máte sa načo tešiť.